Par šo projektu

Koģenerācijas stacija

“Akās”, Stradu pagasts, Gulbenes novads

Ventilācijas sistēmu skiču projekts.

KATEGORIJA:
Projektēšana, Ventilācija