Par šo projektu

Mass Portal, 3D printeru ražotne

Pulku iela 3/11, Rīga

Ventilācijas sistēmas izbūve.

Datums
KATEGORIJA:
Ventilācija