Par šo projektu

Pirmsskolas izglītības iestāde “Magonīte”

Baznīcas iela 1, Olaines pagasts

Ventilācijas sistēmu ieregulēšanu un nodošana ekspluatācijā.

Datums
KATEGORIJA:
Ventilācija