Par šo projektu

Pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņas”

Kronvalda iela 22, Jelgava

Ventilācijas sistēmas izbūve.

KATEGORIJA:
Ventilācija