Om detta projekt

Aviation Research Center

Riga internationella flygplats

Byggande av värme-, vatten-, avlopps- och värmeteknik.

KATEGORI:
Dräneringssystem, Konstruktion, Uppvärmning