Om detta projekt

Design och tryckhus (DPN)

Rupnieku gata 2, Piņķi, Babītes distrikt

Konstruktion av vatten och avloppssystem. Teknisk vätskelagrings- och överföringsstation. Konstruktion av tryckluftsledning och luftvärmesystem. Ventilation och tekniskt system för luftutloppssystem.

DATUM
KATEGORI:
Design, Dräneringssystem, Uppvärmning, Ventilation