Om detta projekt

Kraftvärmeanläggning

 

”Akās”, Stradu distriktet, Gulbenes distriktet

Ventilationssystem skissprojekt.

KATEGORI:
Design, Ventilation