Om detta projekt

Lettiska kulturhögskolan, CIA

Bruninieku gata 57, Riga

Byggande av värme-, ventilations- och avloppssystem.

KATEGORI:
Dräneringssystem, Uppvärmning, Ventilation