Om detta projekt

Lettiska marinmedicinska centret, LJMC

Vecmilgravis 5. linje 26, Riga

Byggande av värme-, ventilations-, vatten- och avloppssystem.

DATUM
KATEGORI:
Dräneringssystem, Uppvärmning, Ventilation